Längst fram från vänster: Ulrika, Laila, Mona, Åsa, Thereze, Anki, Bibbi, Anna och Ingela

I mitten: Helen, Johan, Ulf, Helené, Sara, Kicko

Stående: Fredrik, Katarina, Hobbe, Jill och Greger

Medverkande:

Ulrika Lundström, Laila Gustafsson, Mona Nordqvist, Åsa Bromfalk, Thereze Rosander, Anki Johansson, Bibbi Wallström, Anna Sundqvist, Ingela Forsman, Helen Lindgren, Johan Westman, Ulf Johansson, Helené Granberg, Sara Kristiansson, Kicko Larsson, Fredrik Hedberg, Katarina Fredriksson, Anders Holmström, Jill Hedberg, Gredger Hessmo, Annica Viklund

Discoladies:

Anki, Katarina, Thereze, Jill, Ingela och Åsa

Ljud:


Ljus:


Scenografi:


Kostym:


Regi:


Musik:


Framfötter var en ungdomsrevy där det bara var ungdomar i åldern 10-18 år som deltog.


Handlingen var i stort sätt om tonåringars vardag med glädje och sorg. Första kärleken, slagsmål, svek och tillit.


Blandade bilder

Framfötter (1982)

Vuollerimrevyn